- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Prace projektowe

09-04-2024

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi w Roszkowicach gm. Niemodlin”, wykonywanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie opracowanego przez Gminę Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Obecnie realizowana jest dokumentacja projektowa w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy przebudowy drogi na odcinku ok 133 mb w miejscowości Roszkowice w gminie Niemodlin, w celu poprawy jej parametrów technicznych. Zakres planowanych prac obejmuje m.in.  roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wykonanie zjazdów, pobocza, wykonanie oznakowania pionowego oraz wykonanie robót wykończeniowych. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Roszkowice poprawi dostępność komunikacyjną oraz przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego, komfortu użytkowników drogi i podniesienia standardu jakości życia mieszkańców na terenach objętych inwestycją.

Zadanie realizowane od 8 lutego 2024 roku do 30 listopada 2024 r., współfinansowane jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej