Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Niemodlin 2008 - 2013

06-08-2010

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/269/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. zatwierdzony został Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Niemodlin na lata 2009 – 2013. Dokument poddany został Strategicznej Ocenie Oddziaływanie na Środowisko.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Niemodlin na lata 2009 – 2013 złożony został na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Opolskiego. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia możliwe będzie uzyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej na działania rewitalizacyjne.

Zasadniczym celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne miasta, czyli - zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, nadanie zdegradowanym obiektom nowych funkcji, przy równoczesnej trosce o stan środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny.

PDFLokalny Program Rewitalizacji 2009 - 2013 (3,88MB)