- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Podpisanie umowy z Wykonawcą

09-04-2024

W dniu 4 kwietnia 2024 r. podpisana została umowa z Wykonawcą  S.A.M. Marcin Balcarz na realizację dofinansowanej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” PROW na lata 2014-2020 operacji pn. „Przebudowa drogi w Wydrowicach-RSP”. Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórkowych, odcinków sieci wod-kan, nowej konstrukcji drogi i chodnika, zjazdów, poboczy, nawierzchni drogi i chodnika, oznakowania organizacji ruchu na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 405 do RSP w Wydrowicach. Droga zapewnieni dostęp do drogi publicznej sąsiadującym z drogą posesjom przez budowę zjazdów oraz skomunikuje tereny należące do RSP z drogą wojewódzką.

Całkowita wartość zadania, zgodnie z zapisami umowy wynosi 1 685 382,31 zł

Podpisanie umowy 1.jpeg
Podpisanie umowy 2.jpeg
(Na zdjęciach: podpisanie umowy z Wykonawcą)