- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Okienko przedsiębiorczości

06-08-2010

Jedno „okienko”

Od 31 marca 2009 w związku z wejściem w życie zmian w ustawie prawo działalności gospodarczej osoba, która chce rozpocząć, dokonać zmian, zawiesić lub zakończyć działalność gospodarczą powinna złożyć tylko jeden wniosek w urzędzie, który prowadzi ewidencję przedsiębiorców i jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do ewidencji tzw. zintegrowany formularz składa się z kilku części wypełnianych dla potrzeb:

  • organu ewidencyjnego,
  • urzędu statystycznego,
  • urzędu skarbowego,
  • ZUS lub KRUS.

Urząd, w którym przedsiębiorca dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zgłasza ten fakt wyżej wymienionym instytucjom, tym samym przedsiębiorca jest zwolniony z tego obowiązku. Od 31 marca wniosek o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie. Istnieje możliwość przesłania zintegrowanego wniosku listem poleconym. W takim przypadku wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza. Schemat elektronicznego wzoru wniosku opublikowano w Centralnym Repozytorium Wzorów CRD na platformie ePUAP (www.crd.gov.pl).

Wnioski przyjmowane są w pokoju 32 w godzinach pracy urzędu  tj. w poniedziałek od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku godz. 7.00 do 15.00. Pracownikiem odpowiedzialnym jest Pani Teresa Bielicz. Wszelkie pytania należy kierować pod numer telefonu  77 46 06 295  wew. 232.

PDFWzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (1,35MB)