- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Hala widowiskowo-sportowa

06-12-2010

Hala sportowo-widowiskowa została zlokalizowana w Niemodlinie na działkach o łącznej powierzchni 1,0267 ha.

Rzut projektowanego obiektu jest prostokątem o szerokości 36,16 m i długości 44,56 m. Wysokość hali wynosi 11,68 m.
 
Podstawowe parametry techniczne obiektu przedstawiają się następująco:
·         Powierzchnia zabudowy:                   1622,39 m2
·         Powierzchnia całkowita:          2036,06 m2
·         Powierzchnia użytkowa:          1869,48 m2
·         Kubatura:                                        18208,709 m3
·         Długość budynku hali:                      44,56 m
·         Szerokość budynku hali:          36,16 m
·         Wysokość budynku hali:          11,68 m
·         Ilość kondygnacji budynku hali:         2 (parter, 1 piętro w części zaplecza)
·         Widownia:                                      260 miejsc siedzących
+ 94 miejsc na trybunach wysuwanych
·          Maksymalna ilość osób w hali: 600 osób
 
Możliwość realizacji następujących dyscyplin sportowych:
·         siatkówka:                                                18,0 x 9,0 x 7,0 m,
·         piłka ręczna:                                    40,0 x 20,0 x 7,0 m
·         koszykówka:                                   28,0 x 15,0 x 7,0 m
·         tenis:                                                       24,0 x 11,0 x 7,0 m
·         zapasy:                                           12,0 x 12,0 x 4,0 m
·         gimnastyka sportowa:                      13,0 x 13,0 x 7,0 m
·         akrobatyka sportowa:                      12,0 x 12,0 x 5,5 m
·         badminton:                                               13,4 x 6,1 x 5,5 m
·         judo:                                                       10,0 x 10,0 x 4,0 m
·         unihokej:                                        40,0 x 20,0 m
 
 
Funkcje obiektu
Hala może pełnić funkcje sportowe, kulturalne lub oświatowe, w zależności od odbywających się w niej spotkań. Sala widowiskowa może pełnić rolę, jako sala gimnastyczna, scena teatralna, sala wykładowa bądź sala zabaw. We wszystkich tych przypadkach zapewnione jest pełne zaplecze socjalne oraz spełnione są wymagania ewakuacji, bhp i sanepid.
Hala na poziomie parteru jest w pełni przystosowana do korzystania z niej przez osoby niepełnosprawne. Szatnie, umywalnie, toaleta są dostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą korzystać z sali sportowej nie tylko jako widzowie, ale także jako zawodnicy. W pobliżu pomieszczeń socjalnych wydzielono również salę do ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych, gdzie mogą być prowadzone specjalne zajęcia gimnastyczno-ruchowe dla tych osób.
 
 
 
Na parterze budynek podzielony jest na dwie części: salę widowiskowo-sportową, oraz zaplecze socjalno-techniczne, w którym zlokalizowane są hol wejściowy wraz z szatnią, szatnie i łazienki dla sportowców, pokój nauczyciela (trenera) - pomieszczenie do udzielania pierwszej pomocy, magazyn sprzętu sportowego, sala do ćwiczeń oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze, kotłownia i wentylatornia. Do holu wejściowego przechodzi się z zewnątrz, po schodach oraz rampie dla osób niepełnosprawnych, przez przeszklony wiatrołap. Hol będący głównym elementem komunikacyjnym, ze względów ewakuacyjnych ma wysokość 3,3 m. Stąd możliwe jest bezpośrednie wejście do sali sportowej. Hol zawiera otwartą, główną klatkę schodową w obiekcie, prowadzącą na widownię i do solarium, które są zlokalizowane na pierwszym piętrze. Przy wejściu znajduje się szatnia dla widzów umieszczona pod płytą widowni. Hol wraz ze schodami stanowi wydzieloną przestrzeń pożarową.
Zasadniczą część budynku stanowić będzie sala o powierzchni 1161,08 m2. Wolna wysokość sali wynosić będzie 7,5 m. Na sali zmieści się pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę ręczną. Możliwe będzie także podzielenie sali na trzy części, z których każda może pomieścić niepełnowymiarowe boisko do gry w koszykówkę. W projekcie założono również, że sala będzie służyć do prezentacji przedstawień teatralnych i szkolnych, oraz organizowania innych imprez rozrywkowych lub szkoleniowych wymagających dużej powierzchni użytkowej. W projekcie założono przeszklenia na bocznej i na szczytowych ścianach budynku, co zapewni dobre doświetlenie sali. Istotnym elementem wystroju wnętrza jest specjalna konstrukcja dachu hali z drewna klejonego (dźwigary, rygle, pławnie) malowanego bezbarwnie w ten sposób, aby widoczny był rysunek drewna. Jest ona widoczna z sali oraz widowni.
 
 
Projekt WND-RPOP.01.04.02-16-009/08 pt.: „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Niemodlinie” został zrealizowany w oparciu o środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 i ze środków budżetu Gminy Niemodlin na podstawie umowy o dofinansowanie projektu podpisanej w dniu 30 marca 2009 r. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 2 901 268,02 zł. w ramach projektu sfinansowano budowę hali wraz z kompletnym, profesjonalnym wyposażeniem sportowym
Głównym wykonawcą hali jest firma Domus Kazimierz Sewiło z Grodkowa. Umowę na realizację zadania z wykonawcą podpisano w dniu 10 sierpnia 2009 r. Roboty budowlane zakończono pod koniec września br. Powstał nowoczesny obiekt sportowy z profesjonalnym nagłośnieniem i wygłuszeniem ścian, co umożliwi realizację wielu imprez nie tylko sportowych na bardzo wysokim poziomie.
 
  
Głównym celem określonym w projekcie jest poprawa dostępu do regionalnych obiektów sportowych poprzez budowę ogólno dostępnej hali
widowiskowo - sportowej w Niemodlinie.
 
Umożliwi to także wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej Gminy Niemodlin, w tym stworzenie nowych, lepszych miejsc pracy. Obecny stan infrastruktury związanej ze sportem nie pozwala na rozwój aktywności fizycznej mieszkańców regionu. Efektem synergicznym realizacji projektu będzie poprawa stanu zdrowotności mieszkańców Gminy Niemodlin w wyniku zwiększenia aktywności ruchowej oraz poprawy warunków szkoleniowo-treningowych dla młodzieży uzdolnionej sportowo.
 
Nowa hala umożliwi zwiększenie dostępu uczniów do zajęć wychowania fizycznego a także umożliwi korzystanie z niej mieszkańcom gminy Niemodlin (rekreacja, sport). W wyniku realizacji projektu zwiększy się liczba osób korzystających z bazy sportowej. Umożliwi to poprawę atrakcyjności zajęć dla młodzieży poprzez możliwość organizowania gier niedostępnych dla nich w chwili obecnej (tenis ziemny, piłka ręczna, unihokej). Wszyscy mieszkańcy będą mogli uzyskają dostęp do siłowni, której brak na terenie miasta. Obiekt będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajdować się będzie specjalna sala z pełnym zapleczem socjalnym i odpowiednim wyposażeniem do ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych.
Brak istnienia takiego obiektu uniemożliwia planowanie i przeprowadzenie wielu cennych inicjatyw, które kształtowałyby kulturę masową, przyczyniałyby się do polepszenia oferty regionu w zakresie imprez masowych i tym samym zwiększyłyby skutecznie konkurencyjność regionu.

DOCOgłoszenia.doc (128,00KB)