- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Budowa kanalizacji w Niemodlinie - Etap V zakończona

22-11-2012

Gmina Niemodlin zakończyła realizację projektu WND-RPOP.04.01.00-16-011/08 pt.: „Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz obszaru chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie” – budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. Etap V” zgodnie z umową RPOP.04.01.00-16-011/08-00 z dnia 30 lipca 2009 r. z późniejszymi zmianami.
PDFInformacja o zakonczeniu budowy kanalizacji etap V.pdf (133,84KB)