-W dniach  8-9.08.2018 r. Urząd Miejski czynny do godz. 13.00  BASEN W LIPNIE - najlepszy na upały ! - FILM Gmina Niemodlin w 2017 roku - podsumowanie - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Budowa kanalizacji w Niemodlinie - Etap V zakończona

22-11-2012

Gmina Niemodlin zakończyła realizację projektu WND-RPOP.04.01.00-16-011/08 pt.: „Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz obszaru chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie” – budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. Etap V” zgodnie z umową RPOP.04.01.00-16-011/08-00 z dnia 30 lipca 2009 r. z późniejszymi zmianami.
PDFInformacja o zakonczeniu budowy kanalizacji etap V.pdf