- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Budowa kanalizacji w Niemodlinie - Etap VI zakończona

22-11-2012

oreł.jpeg
 
                                           „Inwestujemy w twoją przyszłość”

Gmina Niemodlin zakończyła realizację projektu WND-RPOP.04.01.00-16-008/09 pt.: „Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz obszaru chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie” – budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. Etap VI.” zgodnie z umową RPOP.04.01.00-16-008/09-00 z dnia 30 listopada 2010 r. z późniejszymi zmianami
Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości stanu środowiska obszaru Gminy Niemodlin, poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń komunalnych odprowadzanych do wód i gleby.
Istotnym elementem realizowanego projektu jest ochrona zasobów i jakości wód podziemnych oraz powierzchniowych Nysy Kłodzkiej, a także Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”, dążenie do poprawy ich czystości,
a także powstrzymania degradacji tego obszaru poprzez budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej na ulicy Daszyńskiego, Korfantego, Nowej, Świętojańskiej, Wyzwolenia
w Niemodlinie.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Gminy Niemodlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 1 738 976,24 zł.
W związku z powyższym wzywamy do przyłączenia budynków do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Odcinek przyłącza od budynku do studzienki winien być wykonany kosztem i staraniem właściciela posesji. Zabrania się podłączania szamba do kanalizacji sanitarnej. Kopię mapy z trasą przyłącza do poszczególnych budynków można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie w pok. nr 39. Po wykonaniu przyłącza, przed zasypaniem go gruntem, należy zgłosić go do odbioru przez przedstawiciela Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie,
tel. 077/46 06 295, wew.230 lub w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 4, tel. 077/ 46 06 318 lub 508 295 138.
Bez tytułu.jpeg